KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Timaş Yayınları Basım Tic. ve San. A.Ş. (“TİMAŞ”), kullanıcı ve ziyaretçilerinin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine özen göstermektedir. Sizi bilgilendirmek ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere hazırladığımız Aydınlatma Metni’ni bilginize sunarız.

Kişisel Verilerin korunmasına neden önem verdiğimizi anlatmak ve bu amaçla metni okuyacak kullanıcı ve ziyaretçilerimizi bilinçlendirmek gayesiyle Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından hazırlanan web sayfasını ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.


HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. TİMAŞ tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda yer almaktadır:

VERİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
KİMLİK BİLGİSİ T.C. KİMLİK NUMARASI, AD-SOYAD, DOĞUM TARİHİ, CİNSİYET
İLETİŞİM BİLGİSİ TELEFON NUMARASI, ADRES, E-MAİL ADRESİ
GÖRSEL VERİ KİŞİSEL VERİ İÇEREN FOTOĞRAFINIZ
SAĞLIK VERİSİ REVİR HİZMETLERİMİZDEN YARARLANACAK OLURSANIZ MEVZUAT GEREĞİ REVİRDE TUTULACAK KAYITLARINIZ
İŞİTSEL VERİ HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ AMACI İLE YAPILAN ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ALINAN SES KAYITLARI
TALEP/ŞİKÂYET YÖNETİMİ BİLGİSİ ŞİRKETİMİZE YÖNELTİLMİŞ OLAN HER TÜRLÜ TALEP VEYA ŞİKÂYETİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KİŞİSEL BİLGİLER
ZİYARETÇİ/KULLANICI/ÜYE İŞLEM BİLGİSİ ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZDEN FAYDALANAN ZİYARETÇİLERİMİZ, KULLANICILARIMIZ VE ÜYELERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ İŞLEME İLİŞKİN BİLGİLER (ÖRN. TALEP VE TALİMATLAR, VB.)
İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİSİ ŞİRKETİMİZ VE İŞ ORTAKLARININ TEKNİK, İDARİ, HUKUKİ VE TİCARİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER (ÖRN. KİŞİSEL VERİ SAHİBİYLE İLİŞKİLENDİRİLEN İŞLEM İLE O KİŞİYİ EŞLEŞTİRMEYE VE KİŞİNİN O İŞLEMİ YAPMAYA YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN KULLANICI ADI VE ŞİFRE GİBİ BİLGİLER)
FİNANSAL BİLGİ ÖDEMELERİN GEREĞİ GİBİ YAPILABİLMESİ İÇİN BANKA İŞLEM BİLGİLERİ, FATURA ADRES BİLGİSİ
PAZARLAMA BİLGİSİ İLGİLİ KİŞİNİN VERDİĞİ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİNE İSTİNADEN GÖNDERİLEN TİCARİ AMAÇLI SMS’LER, E-POSTA MESAJLARI VEYA ÇAĞRI MERKEZİ TARAFINDAN YAPILAN ARAMALAR
RİSK YÖNETİMİ BİLGİSİ ŞİRKETİMİZİN TİCARİ, TEKNİK VE İDARİ RİSKLERİNİ YÖNETEBİLMEK İÇİN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER (ÖRN. IP ADRESİ, LOG KAYITLARI, MAC ID VB. KAYITLAR)
HUKUKİ İŞLEM VE UYUM BİLGİSİ ALACAK VE HAKLARIN TESPİTİ VE TAKİBİ İLE BORÇ VE KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN İFASI AMACIYLA HUKUKİ SÜREÇLER GEREĞİ İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER (ÖRN. MAHKEME VE İDARİ MERCİ KARARI GİBİ BELGELERDE YER ALAN VERİLER)

HANGİ AMAÇLARLA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
TİMAŞ, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
• Sizinle yaptığımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, • Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılmanız • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması • www.timas.com.tr ve www.kitapsiparis.com’da yer alan internet sayfamızın işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması • Taleplerinizin işleme konulması ve yerine getirilebilmesi • Ödemelerinizin gerçekleşebilmesi • E-faturalama, e-arşiv faturalama • Gerekli durumlarda parasal iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi • Tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi verilebilmesi • Talebinize bağlı olarak TİMAŞ üyelik kaydı oluşturulması ve kaydınızın saklanması • İletişim izni vermiş iseniz tanıtım, bilgilendirme, pazarlama ve kampanya faaliyetleri hakkında size yönelik olarak bilgilendirme yapılabilmesi • Rıza göstermişseniz ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek size önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası • Şikâyetlerinizin/taleplerinizin TİMAŞ’a aktarılabilmesi, işleme konulması ve takibinin yapılabilmesi ve süreç hakkında size bilgi verilebilmesi • Yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat dâhilinde bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması • İş ortaklarımızın hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile TİMAŞ’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası • Yasal yükümlülüklerimizin ifası • Dürüstlük kurallarına uygun olarak TİMAŞ’ın meşru menfaatini korumak amacıyla

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİMİZ NELERDİR?

Kişisel verileriniz web sitesi, kısa mesaj, elektronik posta, çağrı merkezi, online işlemler, üyelik sözleşmesi aracılığıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik olarak Stüdyo Santral ve/veya iş ortaklarımız tarafından TİMAŞ Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER NELERDİR?

Kişisel verilerinizi barındıran veri sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla sunucular güvenlik duvarı arkasında konumlandırılmış, SSL ve Rapid SSL 256 bit anahtarlamalı şifrelenmiştir. Veri tabanlarına yetkili kişiler haricinde erişim Bilgi İşlem yönetiminde kontrol altındadır. Dijital Pazarlama departmanı bünyesinde kişisel verilere ulaşım kullanıcı ismi ve şifre ile sınırlandırılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AKTARIYOR MUYUZ?

Kişisel verileriniz; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, adresinize gerekli evrakın gönderilmesi kapsamında ilgili dağıtım/kargo-kurye şirketlerine,efaturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/ saklanması/ arşivlenmesi/ depolanması için birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları şikayetlerinizin çözümlenmesi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket’imizin çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere, bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aktarılmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için TİMAŞ ‘ın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilmektedir. TİMAŞ, ayrıca TİMAŞ Yayınları Basım Tic. ve San. A.Ş. yetkilileri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile bu kapsamda verilerinizi paylaşabilecektir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metninin “BİZE NASIL ULAŞIRSINIZ?” başlığının altında yer alan yollarla TİMAŞ’a başvurarak kişisel verilerinizin;

• İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi talep etme, • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında paylaşıldığı üçüncü kişileri bilme, • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, • Kanunun 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan düzeltme, silme veya yok etme istemlerinin (f) bendi uyarınca kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi, • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme haklarına sahipsiniz

ÇEREZ POLİTİKAMIZ NEDİR?

TİMAŞ tarafından web sitemizde kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ile TİMAŞ’ın çerezleri nasıl yönettiği hakkında detaylı bilgi edinmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Çerez ayarlarınızı görmek ve değiştirmek için tıklayınız.

VERİ İMHA POLİTİKAMIZ NEDİR?

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamızı inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİNİN GÜNCEL VE DOĞRU TUTULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca TİMAŞ’ın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda TİMAŞ’ın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ilgililerin TİMAŞ ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması veya hatalı girilmesi halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz

BİZE NASIL ULAŞIRSINIZ?

6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için taleplerinizi; Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu doldurarak; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES
ŞAHSEN YAZILI BAŞVURU CAĞALOĞLU, ALEMDAR MAH.ALAYKÖŞKÜ CAD. NO: 5 FATİH İSTANBUL
NOTER ARACILIĞIYLA BAŞVURU CAĞALOĞLU, ALEMDAR MAH.ALAYKÖŞKÜ CAD. NO: 5 FATİH İSTANBUL
GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA VEYA MOBİL İMZA, KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) ADRESİMİZE BAŞVURU timasbasim@hs03.kep.tr
ŞİRKETİMİZE DAHA ÖNCE BİLDİRİLEN VE SİSTEMDE KAYITLI BULUNAN ELEKTRONİK POSTA ADRESİNİZDEN BAŞVURU kvkk@timas.com.tr

Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu a ulaşmak için tıklayınız

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullandığınız hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noterce tasdik edilmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular tarafımızca reddedilecektir. Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre mümkün olabilecek en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ NOTU

TİMAŞ’ın Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler nedeniyle güncellenen yeni metin sitemizde yayınlandığı tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Ticaret Unvanı: Timaş Basım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi İletişim Adresi: Cağaloğlu, Alemdar Mah. Alayköşkü Cad. No: 5 Fatih İstanbul MERSİS No : 0844003390200014 İletişim Telefonu: 0 212 511 24 24 Kep adresi: timasbasim@hs03.kep.tr